Grąžinimo sąlygos

8. Prekių grąžinimas
8.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
8.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
8.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
8.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
8.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
8.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio dalimi.
8.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip. 
8.5. Pirkėjo reikalavimas pakeisti prekes gali būti tenkinamas tik tuo atveju, jeigu prekės nebuvo naudojamos, yra nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradusios prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš e. parduotuvės www.saugisvara.lt.

9. Rinkodara ir informacija
9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas ir / ar lojalumo programas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ir / ar lojalumo programų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų ir / ar lojalumo programų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t. y. nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pirkėjas turi galimybę užsisakyti ir bet kada atsisakyti gauti Pardavėjo siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus el. paštu ar kitais ryšio kanalais.
9.4. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu [email protected].
10.2. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma ir vykdoma valstybine kalba.
10.3. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminama jokia forma, padaroma viešai prieinama, platinama ir/ar kitaip naudojama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
10.4. Pirkėjas ir Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už šios Sutarties nevykdymą, jei įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl Force Majeure aplinkybių.